Zapraszamy do „Punktu Przyjęcia Próbek”
Dyżur specjalisty terenowego Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Krakowie odbędzie się:

22. stycznia 2020r. w godzinach 9.00-13.00

w siedzibie
Centrum Ogrodniczego Polger sp. z o.o.
Zofipole 144
Igołomia