DZIAŁ AGROCHEMICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA

OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ W KRAKOWIE

INFORMUJE, ŻE „PUNKT PRZYJĘCIA PRÓBEK”

CZYNNY BĘDZIE W DNIACH: 5 i 19 maja 2021 r.

W GODZINACH: 900 – 1300