Opis stanowiska:

 • Naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna ciągników, urządzeń i maszyn rolniczych

 • Diagnostyka

 • Uruchomienie maszyn u klienta

 • Przygotowywanie maszyn do wydania, doposażenie

 • Doradztwo w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyny

 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku serwisanta

 • Wykształcenie kierunkowe (techniczne, rolnicze)

 • Znajomość budowy maszyn

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

 • Prawo jazdy kat. B

 • Chęć do nauki i zgłębiania wiedzy branżowej

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • System szkoleniowy i premiowy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Ogrodnicze „POLGER” sp. z o.o. 32-126 Zofipole 144, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405253, NIP 6821767088, kapitał zakładowy 1.800.000 zł. 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres oraz drogą mailową na dres: biuro@polger.com. 3. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu rekrutacji w prowadzonym przez Administratora procesie rekrutacji na stanowisko SERWISANT MASZYN ROLNICZYCH, którą planujemy zakończyć 31.10.2018 r. 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz w pozostałym zakresie Pani/Pana zgoda. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, złożenia sprzeciwu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 7. W zakresie danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie. 8. Wszelkie pytania oraz żądania należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2. 9. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji zawartych powyżej i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: numer telefonu kontaktowego, adres email  w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko SERWISANT MASZYN ROLNICZYCH