Pobór próbek
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną dyżury specjalisty terenowego Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej
w siedzibie Centrum Ogrodniczego Polger są

ODWOŁANE

próbki można składać bezpośrednio w siedzibie stacji
przy ul. Kołowej 3 w Krakowie